Dokumenty do KRS

Doświadczenia ubiegłego roku dobitnie pokazały nam, że aby sprawnie funkcjonować, musimy jako klub przekształcić się w stowarzyszenie rejestrowe (wpisane do KRS). Wiąże się to oczywiście z masą biurokratycznej pracy, którą w znacznej części mamy już za sobą. Spisaliśmy Statut, który znajdziecie na stronie głównej w zakładce o tej samej nazwie. Mamy przygotowane dokumenty, które dla swojej ważności wymagają podpisów członków-założycieli stowarzyszenia. Tu pojawia się zadanie dla Truchtaczy, potrzebujemy podpisów 15 osób pod dokumentami do KRS - taki jest wymóg prawny.

Co daje nam wpis do KRS? Krótko mówiąc daje nam osobowość prawną i znacznie większe możliwości działania. Uzyskując osobowość prawną, klub - posługując się językiem prawnym - staje się podmiotem praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego (ma zdolność prawną) oraz ma zdolności do czynności prawnych. W praktyce oznacza to, że np. może otrzymywać darowizny, zawierać umowy o przyznanie dotacji, czy o wykonanie zadania publicznego lub innej usługi.

Mówiąc obrazowo, w tej chwili możemy działać opierając się wyłącznie na składkach członkowskich, z chwilą uzyskania osobowości prawnej będziemy mogli starać sie o dotacje, otrzymywać darowizny, zawierać umowy i poprzez np organizację biegów, zarabiać na własne potrzeby. Dochód z takiej działalności może wyłącznie służyć realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków klubu.

Tak jak pisałem wcześniej, aby zyskać niezależność i móc dalej się rozwijać potrzebujemy waszych podpisów pod dokumentami założycielskimi.

Zapraszam więc wszystkich na spotkanie, które odbędzie się w najbliższy piątek 22.02.2013 w sali CIL (na górze) CSiK w Garwolinie. Zaczynamy o godz. 18:00, ale będę tam na was czekał do godz. 20:00. Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty, bowiem potrzebny będzie nr PESEL.

Pozdrawiam Marcin