Sprawy organizacyjne

Przypominam wszystkim Truchtaczom, że do końca marca należy należy wpłacić roczną składkę członkowską. Wysokość składki jest taka sama jak w latach ubiegłych i wynosi 50zł dla mężczyzn i 10zł dla pań (dane w zakładce KONTO).
Składka opłacona w terminie upoważnia do ubiegania się o zwrot części kosztów poniesionych w związku z udziałem w zawodach wskazanych przez Zarząd Klubu jako "integracyjne". Najczęściej są to jedne zawody w sezonie.